Chiều cao thổi

Chiều cao thổi

Thông số kỹ thuật

Loại Loại cơ bản/ Loại sưởi Loại cao cấp Loại công nghiệp (Remote/ Bảng điều khiển) Loại công nghiệp vừa (Bảng điều khiển)

Loại công nghiệp đặc biệt

Tên thiết bị 12 Series, 35 Series loại sưởi 35 Series 15B Series
15R Series
15H/HR Series
15S 380V Series 20L 380V Series

Nơi thích hợp để lắp

Cửa hàng, văn phòng, cà phê, nhà hàng với vòm cửa cao 2,5m Không gian công cộng, siêu thị lớn với vòm cửa cao 3m Trung tâm thương mại, rạp phim, bến xe, bảo tàng với vòm cửa cao 4m Cửa hàng lớn, nhà máy, kho lạnh với vòm cửa cao 4m Khu xử lý và tái chế rác, nhà kho lớn với vòm cửa cao 6m
Chiều cao thổi 2.5-2.8m 2.5-2.8m 3-4m 4-6m 5-8m

Tốc độ gió(m/s)
Mạnh/Vừa/Nhẹ

7~14m/s 12~17m/s 10~19m/s 23m/s 24m/s • Headquarter : 200-4, Dugu-dong, Geumjeong-gu, Busan
 • Nhà máy (Gyeonggi-do): 2765 Hakun-ri, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do
 • Nhà máy (Chungbuk): 135-1 Seongsan-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chungbuk
 • CEO: Yoon Sang Keun / Số kinh doanh: 617-09-85945
 • Tel: 1600-0374 (Kết nối tư vấn) / Fax: +82-51-753-7097
 • Báo cáo bán hàng trực tuyến: No. 2014-Busan-0029
 • E-mail : master@nano-world.co.kr
 • Copyright © NANO SYSTEM All rights reserved.
 • Headquarter : 200-4, Dugu-dong, Geumjeong-gu, Busan
 • Nhà máy (Gyeonggi-do): 2765 Hakun-ri, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do / Nhà máy (Chungbuk): 135-1 Seongsan-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chungbuk
 • CEO: Yoon Sang Keun / Số kinh doanh: 617-09-85945 / Tel: 1600-0374 (Kết nối tư vấn) / Fax: +82-51-753-7097
 • Báo cáo bán hàng trực tuyến: No. 2014-Busan-0029 / E-mail : master@nano-world.co.kr
 • Copyright © NANO SYSTEM All rights reserved.