Cách lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt

Video hướng dẫn lắp quạt chắn gió

1. Đo kích thước cửa cần lắp

Kiểm tra kích thước cửa và chiều cao phần dư ở trên.

2. Tháo ốc, tách rời máng sau của quạt chắn gió

Tháo ốc vào tách rời máng sau và thân máy.

3. Kiểm tra vị trí của máng sau

Sau khi đo kích thước của không gian cần lắp, kiểm tra vị trí để lắp máng sau. 

4 .Cố định máng sau

Bắt vít bắt khung để cố định máng sau.

Tham khảo khi lắp máng sau (các loại đinh vít)

5. Cố định sản phẩm

Treo quạt chắn gió lên máng sau, kiểm tra xem quạt đã được lắp cố định hay 

chưa bằng cách dịch chuyển quạt thử.

6. Lắp thân máy và máng sau

Dùng ốc (3~5con) để lắp cố định thân máy và máng sau.

7. Lắp đặt bộ cảm biến (tự chọn)

Lắp bộ cảm biến vào cửa tự động

Lắp bộ cảm biến vào cửa tự động 2

Lắp đặt bộ cảm biến đóng mở cửa

Các loại cảm biến (từ nam châm/ công tắc giới hạn)

 • Headquarter : 200-4, Dugu-dong, Geumjeong-gu, Busan
 • Nhà máy (Gyeonggi-do): 2765 Hakun-ri, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do
 • Nhà máy (Chungbuk): 135-1 Seongsan-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chungbuk
 • CEO: Yoon Sang Keun / Số kinh doanh: 617-09-85945
 • Tel: 1600-0374 (Kết nối tư vấn) / Fax: +82-51-753-7097
 • Báo cáo bán hàng trực tuyến: No. 2014-Busan-0029
 • E-mail : master@nano-world.co.kr
 • Copyright © NANO SYSTEM All rights reserved.
 • Headquarter : 200-4, Dugu-dong, Geumjeong-gu, Busan
 • Nhà máy (Gyeonggi-do): 2765 Hakun-ri, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do / Nhà máy (Chungbuk): 135-1 Seongsan-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chungbuk
 • CEO: Yoon Sang Keun / Số kinh doanh: 617-09-85945 / Tel: 1600-0374 (Kết nối tư vấn) / Fax: +82-51-753-7097
 • Báo cáo bán hàng trực tuyến: No. 2014-Busan-0029 / E-mail : master@nano-world.co.kr
 • Copyright © NANO SYSTEM All rights reserved.